ALPINNING

ALPINNING lze formulovat jako aktivitu, kterou vykonává skupina lidí za doprovodu motivující hudby a pod vedením instruktora na speciálním mechanickém pásu Alpitrack.

Vyzkoušejte ALPINNIG !!!  Vysoce efektivní cvičení!

 

1.    PŘIROZENÝ POHYB

Pohyb vykonávaný na mechanickém pásu Alpitrack je přímo vyvozen z chůze, tzn. jedná se pohybovou strukturu tělu vlastní, přirozenou. Není třeba se učit novým věcem, chůzi zvládne každý.

2.    ZAPOJENÍ CELÉHO TĚLA

Při chůzi nebo běhu se zapojuje většina svalových skupin těla – na rozdíl např. od jízdy na kole. Výrazně pracuje také oběhový a respirační systém.

3.    VÝRAZNÝ VÝDEJ ENERGIE

Zapojením celého těla včetně oběhového a respiračního systému dosahuje celkový energetický výdej během lekce Alpinningu kolem 1230 – 1340 kJ i více.

4.    REDUKCE VÁHY

Pravidelným energetickým výdejem za určitých podmínek, lze dosáhnout redukce tuků v těle a tím i redukci tělesné váhy. Tuky se spalují za přítomnosti kyslíku (aerobní cvičení – Alpinning) a nejefektivnější spalování nastává přibližně mezi 30 – 60 min. aerobní aktivity.

5.    DOBA TRVÁNÍ LEKCE

Lekce Alpinningu trvá 55min. Není příliš dlouhá pro méně zdatné jedince a ani příliš krátká na to, aby skončila dříve, než nastane nejefektivnější spalování tuků (např. trénink trvající do 30min. je spíše vhodný pro protahovací a posilovací cvičení).

6.    CELKOVÝ PŘÍNOS PRO TĚLO

Při opakované aerobní činnosti se zvyšuje kapacita plic a plicní ventilace (menší zadýchávání), snižuje tlak krve a zefektivňuje práce srdce. Zlepšuje se pokožka, celková kondice a psychika.

7.    PSYCHICKÁ VYROVNANOST

Pravidelné cvičení vyplavuje tzv. hormony štěstí – endorfiny, což navozuje příjemné pocity a odbourává stres.

8.    MOTIVACE

Cvičení ve skupině, do rytmu hudby a pod vedením zkušeného instruktora zvyšuje motivaci a napomáhá dosahování stanovených cílů.